Tagg: kraftsport

Har elitutövare av kraftsporter ett genetiskt övertag?

Tips 23 Nov 2013

En specifik genvariant är mer frekvent förekommande bland elitidrottare verksamma inom kraftsporter, enligt polska forskare. Forskare vid universitetet i Szczecin i Polen har upptäckt att elitidrottare verksamma inom kraftsporter som tyngdlyftning och sprint uppvisar två till tre gånger så hög förekomst av en viss variant av den så kallade ATG-genen – som styr kroppens produktion…